Fundațía „Biblioteci globale - Bulgaria” a fost înființată în anul 2013 ca organizație neguvernamentală în folosul publicului. Este succesorul obiectivelor și rezultatelor Programului „Bibliotecile bulgare - un loc de acces la informații și comunicare pentru toți” *, implementat în Bulgaria în perioada 2009-2013, după finanțarea oferită de Fundația „Bill și Melinda Gates” - SUA .

Fundația include Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Fondul Național de Donații „Bulgaria din secolul al XIII-lea”, Asociația Națională a Municipalităților din Republica Bulgaria, Asociația Bulgară de Informații și Bibliotecă și Uniunea Populară a centrelor comunitare multifuncționale.

Misiunea Fundațíei „Biblioteci globale - Bulgaria”  este de a sprijini includerea cetățenilor bulgari la societatea informațională globală, de a îmbunătăți calitatea vieții acestora și de a încuraja participarea civică.

Fundațía „Biblioteci globale - Bulgaria” lucrează cu o rețea de peste 1000 de biblioteci publice /centre regionale, municipale și comunitare/, acoperind 260 de municipalități din țară, care, în multe cazuri, sunt singurul loc de acces la resurse și servicii de informații pentru populație.  Fundația a semnat acorduri de parteneriat cu bibliotecile din rețea pentru activități comune cu scopul:

  • Crearea condițiilor pentru acces liber și egal la informații, internet și servicii electronice pentru cetățeni;
  • Promovarea alfabetizării informaționale, învățării pe tot parcursul vieții, participării civice, dezvoltării locale și comunitare;
  • Sprijinirea integrării sociale a grupurilor defavorizate prin îmbunătățirea accesului la informații.

Provocările secolului XXI sunt în toate domeniile - politic, economic, cultural și educațional, relații sociale. Vorbim acum despre o schimbare a modelelor economice și o nouă economie în care cunoașterea și creativitatea sunt motoarele productivității și creșterii economice, iar informația, tehnologia și formarea sunt în centrul productivității și prosperității economice.

Prin identificarea tendințelor actuale în dezvoltarea bibliotecilor publice, Fundația ajută bibliotecile să continue să fie inovatoare și adaptabile la noile cerințe și să-și sporească impactul social, căutând diverse oportunități de finanțare și de a depune candidatura pentru proiecte naționale și internaționale. 

Fundațía „Biblioteci globale - Bulgaria” este membrul rețelei europene All Digital și Platforma bulgară pentru dezvoltare internațională /PBDI/.